HOT DEAL CUỐI TUẦN

-4%

Samsung Galaxy Note & Fold

Samsung Galaxy Z Fold 4 Chính Hãng

27.300.000  26.300.000 
-4%

Macbook Air M2 New Seal

Macbook Air M2 New Seal Màu Midnight

26.990.000  25.990.000 
-15%
6.690.000  5.690.000 
-0%
24.900.000  24.800.000 
-0%
21.400.000  21.300.000 
-8%
26.500.000  24.500.000 

ĐIỆN THOẠI NỔI BẬT NHẤT

-15%
6.690.000  5.690.000 
-4%

Điện Thoại

iPhone 14 256GB ( ZP/A)

23.900.000  22.900.000 
-5%

Điện Thoại

iPhone 14 128GB ( ZP/A)

21.800.000  20.800.000 
-3%

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro 256GB

31.500.000  30.500.000 
-3%

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro 128Gb

28.900.000  27.900.000 
-2%

Điện Thoại

iPhone 14 Pro Max 1TB

49.200.000  48.200.000 
-4%

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max 256GB

35.900.000  34.500.000 
-2%

Điện Thoại

iPhone 14 Pro Max 512GB

42.500.000  41.500.000 
-3%

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max 128GB

33.800.000  32.800.000 
-22%

iPhone 13 Pro Max

Apple iPhone 13 Pro Max 1TB

47.500.000  36.900.000 
-4%

Samsung Galaxy Note & Fold

Samsung Galaxy Z Fold 4 Chính Hãng

27.300.000  26.300.000 
-16%
18.300.000  15.400.000 
-12%
19.900.000  17.500.000 
-4%
23.490.000  22.490.000 
-30%
3.290.000  2.290.000 
-27%
3.690.000  2.690.000 
-5%
20.990.000  19.990.000 
-2%
18.890.000  18.490.000 
-3%
15.690.000  15.290.000 
-2%
12.200.000  11.990.000 

TABLET NỔI BẬT NHẤT

-0%
24.900.000  24.800.000 
-0%
21.400.000  21.300.000 
-8%
26.500.000  24.500.000 
-4%
24.800.000  23.800.000 
-2%
23.000.000  22.500.000 
-4%
22.500.000  21.500.000 
-4%
27.500.000  26.500.000 
-10%
20.890.000  18.890.000 
-18%
21.990.000  17.990.000 

MACBOOK NỔI BẬT NHẤT

-4%

Macbook Air M2 New Seal

Macbook Air M2 New Seal Màu Midnight

26.990.000  25.990.000 
-12%
55.000.000  48.500.000 
-11%
52.000.000  46.200.000 
-25%
35.990.000  26.900.000 
-4%
23.500.000  22.490.000 
-23%
31.990.000  24.500.000 
-22%
31.990.000  24.990.000 
-26%
30.990.000  22.890.000 
-10%
35.900.000  32.200.000 
-4%
27.990.000  26.990.000