HOT DEAL CUỐI TUẦN

-22%
31.990.000  24.990.000 
-20%
45.000.000  36.200.000 
-19%
27.990.000  22.600.000 
-19%
37.000.000  30.000.000 
-38%
15.990.000  9.900.000 
-20%
25.990.000  20.800.000 
-37%

Samsung Galaxy Note & Fold

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

35.000.000  21.990.000 
-16%
28.990.000  24.300.000 

ĐIỆN THOẠI NỔI BẬT NHẤT

-31%
34.990.000  23.990.000 
-37%
30.990.000  19.500.000 
-26%
20.990.000  15.500.000 
-33%

Samsung Galaxy S

Samsung Galaxy S20 Plus

29.900.000  19.990.000 
-22%
45.000.000  35.300.000 
-26%
42.000.000  30.900.000 
-25%
40.000.000  29.900.000 
-37%

Samsung Galaxy Note & Fold

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

35.000.000  21.990.000 
-20%
45.000.000  36.200.000 
-23%
42.000.000  32.300.000 

TABLET NỔI BẬT NHẤT

MACBOOK NỔI BẬT NHẤT

-14%
35.990.000  30.990.000 
-15%
29.990.000  25.500.000 
-23%
31.990.000  24.500.000 
-22%
31.990.000  24.990.000 
-26%
30.990.000  22.890.000 
-22%
45.990.000  35.900.000 
-14%
35.990.000  30.800.000