HOT DEAL CUỐI TUẦN

-39%
20.990.000  12.700.000 
-24%
18.990.000  14.500.000 
-24%
16.990.000  12.900.000 
-32%
14.990.000  10.200.000 
-36%
15.990.000  10.200.000 
-34%
13.990.000  9.200.000 
-45%
33.990.000  18.600.000 
-40%
27.990.000  16.900.000 

iPhone cũ giá rẻ

-39%
20.990.000  12.700.000 
-24%
18.990.000  14.500.000 
-24%
16.990.000  12.900.000 
-32%
14.990.000  10.200.000 
-36%
15.990.000  10.200.000 
-34%
13.990.000  9.200.000 
-45%
33.990.000  18.600.000 
-40%
27.990.000  16.900.000 

samsung cũ giá rẻ

ipad cũ giá rẻ

macbook cũ giá rẻ

Apple Watch cũ giá rẻ

Airpod cũ giá rẻ